Xây Dựng Việt Hùng

Hotline: 0901 458 147 - 0933 191 847


Báo giá sữa chữa nhà

Bảng giá sữa chữa nhà
Hạng mục công việc Đơn giá
Công việc mẫu 1.469
Công việc mẫu 969
Công việc mẫu 690
Công việc mẫu 695
Công việc mẫu 1.619
Công việc mẫu 1.769
Công việc mẫu 1.399
Công việc mẫu 1.250
Công việc mẫu 2.629
Công việc mẫu 1.880

Chú ý: giá vật liệu có thể thay đổi theo thị trường.

Mr Hiếu: 0901 458 147